Anettes utbildningar

Vi bygger vår verksamhet genom löpande vidareutbildning och kompetensutveckling, det gör vi för att hålla både personal och ledning i framkant. Vi vet att detta bygger ett värde för dig som kund och du ska vara trygg i vår kompetens och vårt kunnande.

Genomförda utbildningar är ifrån akademin såväl som ifrån praktiska branschutbildningar.

Tryck här för att ta del av vårt samlingsdokument med Anettes och AO Assistans genomförda utbildningar.

Tillstånd av IVO

AO Assistans har tillstånd av IVO att bedriva assistansverksamhet och nedan hittar du det tillstånd vi har erhållit av IVO för att bedriva verksamheten.

Tryck här och se vårt tillstånd ifrån IVO